Giới Thiệu

Giới thiệu sân tập lái xe ô tô mô hình Singapore

Một số đặc điểm tổng quan về sân tập lái theo mô hình Singapore duy nhất tại Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các bài tập sa hình được sắp xếp khoa học trên hệ thống sân giúp học viên tiếp cận dễ dàng và thuận tiện nhất trong quá trình học tập.

Xem thêm
Thống kê truy cập
Đối tác